VU TAN TRADING ENGINEERING CO.,LTD

Gửi email

ĐIỆN THOẠI

Titan là gì?

Titan là gì

Titan là gì?  Các titan nguyên tố (Ti) là nguyên tố phổ biến nhất trong lớp vỏ trái đất và là nguyên tố kim loại có nhiều nhất. Titanium là số 22 trong bảng tuần hoàn, có trọng lượng nguyên tử của 47,90, và được thể hiện bằng các biểu tượng “Ti”. Các yếu tố…

Xem thêm